CultuurNet

Persbericht

klik hier om uw persbericht te plaatsen
Via 'Mijn CultuurNet' kan de alleen de inzender onderstaande gegevens binnen beide rode kaders wijzigen.

Samenvatting van dit persbericht

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
rmo.nl
Rijksmuseum van Oudheden
Monday, 02-11-2009
Monday, 02-11-2009
Leiden
Share deze pagina

Leiden - Boekpublicatie Iran and the Netherlands

In het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) wordt op donderdagmiddag 19 november aanstaande het boek Iran and the Netherlands. Interwoven through the Ages gepresenteerd. Deze publicatie, met een bijzondere vormgeving van Reza Abedini, is in opdracht van de Nederlandse Ambassade in Teheran tot stand gekomen naar aanleiding van de bouw van een nieuwe ambassade.

U bent van harte welkom deze middag bij te wonen. In een aantal korte voordrachten wordt ingegaan op de 400-jarige culturele geschiedenis en het erfgoed van Iran en Nederland. Na een welkomstwoord door Wim Pijbes, hoofddirecteur Rijksmuseum Amsterdam, en Wim Weijland, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden, zullen enkele auteurs van het boek aan het woord komen:

  • Introductie door Martine Gosselink (hoofd geschiedenis van het Rijksmuseum, projectleider en samensteller van het boek).  
  • Dirk Tang (expert services & collections van de Koninklijke Bibliotheek, mede samensteller) over Iraans-Nederlandse zaken: Haarlemse postzegels, een Rotterdamse arts en de KLM.
  • Peter Akkermans (conservator Nabije Oosten van het RMO) over de totstandkoming van de Iran-collectie van het museum.
  • Maaike van Berkel (arabist en mediëvist, Universiteit van Amsterdam): 'Op zoek naar het land van pape Jan. Van Zuiddorpe naar Tabriz’.
  • Erlend de Groot (wetenschappelijk medewerker Rijksmuseum) met verrassend nieuws over een 17de-eeuws schilderij van Jean Baptist Weenix.
  • Leo Barjesteh van Waalwijk van Doorn (historicus en uitgever) over Perzen in Nederland: ‘Voorbijgangers en blijvers'.

Tot slot spreekt Charlotte Huygens (hoofd presentatie & educatie RMO) over een gezamenlijke tentoonstelling in 2011 van het Rijksmuseum en het Rijksmuseum van Oudheden.

U bent welkom in de Tempelzaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden. De voordrachten beginnen klokke 16.00 uur. Vanaf 17.15 uur wordt u een drankje aangeboden.

Als u deze middag bij wilt wonen, kunt u ons dat laten weten per e-mail communicatie@rmo.nl o.v.v. ‘boekpresentatie 19 november’ of telefonisch via 071-5 163 164.

Een recensie-exemplaar van de publicatie kunt u opvragen bij uitgeverij Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co's, 043-40 87 772, publisher@barjesteh.nl.

Home

Is uw website al opgenomen bij CultuurNet? aanmelden